Fallstudier


Smart automatisering minskar det fysiska arbetet vid tillverkning av stålprodukter (ID12)

En svensk tillverkare av stålprodukter som var tidigt ute med att använda industrirobotar och automatiserad produktion, använder AI-baserade system för att skapa en säkrare och effektivare arbetsplats.

Robotar utför de monotona uppgifterna, t.ex. svetsning, medan arbetstagarna kan specialisera sig på småskaliga beställningar och utföra tillsynsuppgifter.

Att bygga upp arbetstagarnas förtroende för systemet är avgörande för att genomförandet ska bli framgångsrikt och säkert. Trots den inledande oron har automatiseringen gjort det möjligt för arbetstagarna att omskola eller vidareutbilda sig och har minskat den totala risken för skador och komplikationer på arbetsplatsen. 

Download pdf icon in: