Fallstudier


Arbetsmiljörisker vid granskning av onlineinnehåll via digitala arbetsplattformar

Arbete med granskning av onlineinnehåll via digitala arbetsplattformar är stressigt, känslomässigt och fysiskt krävande och kan leda till muskel- och skelettbesvär. Digitala plattformar tar inte upp allvarliga arbetsmiljörisker eller gör det på ett begränsat sätt.

I denna fallstudie undersöks vilka arbetsmiljörisker som denna relativt nya typ av arbete utgör för dem som tillhandahåller arbete via plattformar. Den undersöker också om och hur sådana risker förebyggs och hanteras, med betoning på rutiner och åtgärder som genomförs via plattformar.

Download pdf icon in: