Fallstudier


Arbetsmiljörisker i samband med paketleveransarbete som organiseras via digitala arbetsplattformar

Paketleveranserna, eller budtjänsterna, organiseras i allt högre grad genom digitala arbetsplattformar. Detta innebär nya utmaningar för personalens säkerhet och hälsa. Plattformsarbetare som utför paketleveranser vet oftast inte vilken typ av uppgifter de kommer att utföra, hur länge och var. Det sker också en ökning av underleverantörsavtal och atypiska arbetsformer. 

I denna fallstudie undersöks paketleveranser som genomförs i plattformsekonomin. Den undersöker arbetsmiljörisker i samband med paketleveransarbete genom en .

Studien tar också upp förebyggande och hantering av arbetsmiljörisker. Slutligen betonas den växande betydelsen av paketleveranser, som ges mycket mindre uppmärksamhet än livsmedelsleveranser och passagerartransporter.

Download pdf icon in: