Fallstudier


Åtgärder av arbetsmiljö- och socialförsäkringsinspektioner för att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatserna vid plattformsarbete

innebär utmaningar för arbetsmiljölagstiftningen liksom för övervakningen och tillsynen av denna. Utmaningarna har följder för arbetsmiljö- och socialförsäkringsinspektionernas arbete och för plattformsarbetarnas status och arbetsvillkor.

Denna fallstudie ger inblick i arbetsmiljö- och socialförsäkringsinspektionernas roller och åtgärder vad gäller arbetsmiljö i samband med arbete via digitala plattformar. Genom att se närmare på initiativ vid inspektionerna i Belgien, Spanien och Polen tar rapporten upp de lärdomar som kan dras av problem som dessa inspektioner har stött på, liksom de strategier som har tagits fram för att hantera dem.

Följderna för politiken diskuteras, med betoning av viktiga punkter som rör centrala kvarstående problem, såsom plattformsarbetarnas oklara anställningsstatus. Vikten av samordnade åtgärder, insatser för att öka medvetenheten samt kapacitetsuppbyggnad och utbildning av inspektörer är några exempel på god praxis som medlemsstater kan hänvisa till.

Download pdf icon in: