Zbirka orodij za vodenje kampanje

Geografska območja

Izberite, katere sektorje ali geografska območja boste vključili

Večina kampanj o varnosti in zdravju pri delu se osredotoča na strokovno ciljno občinstvo (vodstveni delavci v posamezni industrijski panogi, sindikati, strokovnjaki za varnosti in zdravje pri delu itd.). Dobro premislite o sektorju, ki ga želite doseči, in o orodjih, s katerimi boste najbolje dosegli ciljno občinstvo v tem sektorju.

Prav tako je pomemben geografski domet. Premislite, kje je vaše ciljno občinstvo, nato se odločite, ali se morate osredotočiti na regionalne ali nacionalne medije in ali se lahko osredotočite na geografsko omejena orodja, kot so dogodki.

Geographical area