Zbirka orodij za vodenje kampanje

Kampanje – splošno

Primerno za:

Vse vrste organizacij.

Kaj je to?

Kampanja je niz načrtovanih dejavnosti za dosego določenega cilja. V sklopu kampanje se pogosto uporablja vrsta komunikacijskih orodij za delitev sporočila in ozaveščanje o določeni tematiki. Del kampanje je lahko katero koli oziroma vsa orodja, predstavljena v tej zbirki orodij.

Koristi

  • Ozavešča o težavah z varnostjo in zdravjem pri delu, tudi vzrokih zanje, med vodji, zaposlenimi in osebami, ki jim o teh vprašanjih svetujejo, na primer zdravstvenimi delavci.
  • Ponuja praktične rešitve z „modeli dobre prakse“.
  • Izboljša znanje delavcev o ustrezni zakonodaji in spodbuja organizacije, naj jo upoštevajo.
  • Opozarja ljudi na nova tveganja in možne rešitve.
  • Pridobiva podporo za spremembe zakonodaje ali smernic.
  • Uveljavlja vašo organizacijo kot avtoriteto na področju varnosti in zdravja pri delu ter kot cenjenega partnerja.

Omejitve

  • Vodenje kampanje lahko zahteva veliko denarja/časa.

  • Težko je doseči manjše skupine.

Sestavine za uspešno kampanjo

Osnova vsake kampanje so močno sporočilo in jasni cilji. Ti vam pomagajo določiti, koga bi morali nagovoriti (ciljno občinstvo), in ugotoviti, kako lahko te osebe najbolje dosežete, torej katera orodja kampanje bi morali uporabiti. Kot pri večini drugih oblik tudi pri kampanji potrebujete dovolj prizadevanja in motivacije, da bo resnično uspešna.