Zbirka orodij za vodenje kampanje

O naboru orodij

Kaj je nabor orodij za vodenje kampanje in čemu koristi?

Težko bi oporekali trditvi, da kampanje na področju oglaševanja, trženja in odnosov z javnostjo pomembno vplivajo na človekovo mišljenje in ravnanje. Toda ali lahko enaka oglaševalska načela uporabimo tudi na področju varnosti in zdravja pri delu?

Odgovor je vsekakor pritrdilen.

Čeprav nimate na voljo enakih finančnih sredstev kot multinacionalke, ki tržijo potrošniško blago, lahko z dobro načrtovanimi, ciljno usmerjenimi kampanjami za spodbujanje boljše varnosti in zdravja pri delu kljub temu ljudi spodbudite k spremembi mišljenja in ravnanja na področju varnosti in zdravja pri delu.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je pripravila to spletno stran, da bi zagotovila postopna navodila za načrtovanje in vodenje učinkovitih kampanj ne glede na velikost vaše organizacije.

V nasprotju s splošnim mnenjem to ni zapleteno. Določiti morate samo pravo „kombinacijo“, vključno s pravimi sporočili, ciljnim občinstvom in drugimi dejavniki. Ne gre za zbirko togih pravil, temveč za zbirko priporočil. Poljubno izberite tista, ki vam ustrezajo, in jih prilagodite svojim okoliščinam.

Upamo, da vam bo naš nabor orodij koristil.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Obiščite Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu