Zbirka orodij za vodenje kampanje

Priprava načrta

Načrt za izvedbo kampanje vam bo omogočil, da se osredotočite na vse potrebne korake.

  • Določite merljiv cilj.

– Primer: „V naslednjih 3 letih zmanjšati s stresom povezane bolezni v klicnih centrih za 10 %.“

  • Osredotočite se na posamezna ciljna občinstva.

– Primer: kadrovski menedžerji v večjih podjetjih ali lastniki malih ali srednjih podjetij.

  • Oblikujte jasno sporočilo.

To naj bo prilagojeno vašemu ciljnemu občinstvu in naj po možnosti vključuje priporočila, ki jih lahko izvede.

Primer: „Raziskave so pokazale, da je mogoče z upoštevanjem treh osnovnih korakov v klicnih centrih zmanjšati število s stresom povezanih bolezni.“

  • Določite najprimernejše medije, s katerimi boste dosegli ciljno občinstvo.

Razmislite, ali bi na primer uporabili oglase, neposredno pošto, plakate, seminarje ali obiske.

  • Določite proračun.

– Vključuje naj dodatna sredstva, recimo 10 %, za nepričakovane dodatne stroške.

  • Določite ugoden datum za začetek.

– Izogibajte se večjim prazničnim obdobjem, na primer pred božičem, in poskusite svojo kampanjo povezati z aktualnim dogodkom ali sezono, da boste pridobili večji odziv.

  • Ocenite kampanjo.

– Učite se iz svojih izkušenj, da bodo vaše prihodnje kampanje imele večji učinek.

    Putting a plan togeth