Zbirka orodij za vodenje kampanje

Ključni cilji kampanje

Upoštevajte ključne cilje kampanje.

  • Dvigujte ozaveščenost o težavah z varnostjo in zdravjem pri delu, tudi vzrokih zanje, med vodji, zaposlenimi in osebami, ki jim o teh vprašanjih svetujejo, na primer zdravstvenimi delavci.
  • Ponudite praktične rešitve z modeli dobre prakse.
  • Izboljšajte znanje delovne sile o ustrezni zakonodaji in spodbujajte organizacije, naj jo upoštevajo.
  • Opozorite ljudi na nova tveganja in možne rešitve.
  • Pridobite podporo za spremembe zakonodaje ali smernic.
  • Uveljavite svojo organizacijo kot avtoriteto na področju varnosti in zdravja pri delu ter kot cenjenega partnerja.
Key campaign objectives