Publikacije


Spodbujanje sprejemanja sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci, na delovnem mestu in zmanjšanje organizacijskega vpliva

Z vsako novo tehnologijo, ki se uvaja na delovnem mestu, se lahko za delavce pojavijo nova tveganja za varnost in zdravje pri delu. Nekatera so lahko očitna že med nameščanjem, druga pa se lahko pojavijo šele sčasoma.

V tem poročilu o politikah so obravnavane prednosti tehnične odpornosti sistemov. Dosledno spremljanje kritičnih komponent sistema, opredeljevanje področij, ki jih je treba izboljšati, odzivanje na motnje in učenje na podlagi izkušenj so vsi temeljni vidiki tehnične odpornosti sistemov. Te vidike lahko podjetja uporabljajo za pomoč delavcem pri sprejemanju in pravilni uporabi novih robotskih sistemov ali aplikacij, ki temeljijo na umetni inteligenci.

Download pdf icon in: