Verktøysett for kampanje

Trykt reklame

Egnet for:

Mellomstore til store organisasjoner.

Hva er det?

Med trykt reklame menes annonser som er trykt på papir i publikasjoner (aviser, magasiner, tidsskrifter) som leses av målgruppen.

Fordeler

 • Hvis du kjøper du en annonse i et magasin som har et stort opplag, øker du sannsynligheten for å nå et bredt publikum.
 • Du kan også velge mellom daglige aviser eller magasiner med månedlige eller kvartalsvise utgivelser, avhengig av målgruppen og deres lesevaner.

Begrensninger

 • Trykte annonser er vanligvis dyre, men hvis du har et mediepartnerskap, kan du forhandle fram bedre satser.
 • Vær oppmerksom på at de mest ettertraktede sidene (forsider eller høyresider) også er de dyreste.

Velg deg ut de mest relevante publikasjonene

 • Tenk nøye på hvilken avis eller hvilket magasin du vil plassere annonsen i.
 • Tenk på målgruppen og publikasjonene de sannsynligvis leser, og velg publikasjon i samsvar med det:
  • Hvis du for eksempel prøver å nå allmennheten, vil en riksdekkende avis være mest relevant.
  • Hvis du derimot sikter deg inn mot HMS-ansvarlige, bør du sette inn annonsen i relevante fagtidsskrifter.

Visuell design

 • Bestem deg først for kampanjens generelle utseende og utforming (logo, påstand, fargepalett osv.). Målet er å holde på samme visuelle identitet gjennom alt kampanjemateriellet.
 • Du må sørge for at hver gang noen ser informasjon om kampanjen, vil de kjenne igjen den i forskjellige formater.
 • Den visuelle utformingen bør tiltrekke seg lesernes oppmerksomhet. Den må også stå i stil med budskapet. Overskriften alene bør gi all nødvendig informasjon. I mange tilfeller er dette det eneste folk vil lese.

Bakenforliggende konsept

En reklame må ha et konsept. Dette kan være et snedig bilde eller en iøynefallende tittel som understreker budskapet og tiltrekker se seerens oppmerksomhet.

Innhold og oppsett

 • Vær oppmerksom på tekstens plass og størrelse på annonsen, og hvordan dette er knyttet til annonsens størrelse. Hvis du har en kvartssides annonse i et magasin, må du passe ekstra nøye på at overskriften er synlig. La brødteksten være kort, typisk høyst 200 ord.
 • Ha med en «oppfordring til handling» – fortell leserne hva du vil at de skal gjøre. Dette kan enten være i en overskrift eller i slutten av annonsen.
 • Alltid sett inn informasjon om hvor man kan få mer informasjon. Styr folk til det relevante nettstedet.
 • Hvis du bruker bilder, må du kontrollere at du bruker dem med relevant oppløsning. Et pikselert bilde er dårlig reklame for organisasjonen din. Påse at du har bilderettigheter, og krediter fotografen om nødvendig.

Eksterne ressurser

Hvis du mener alvorlig med å investere i trykt reklame, bør du sannsynligvis engasjere et kommunikasjons-/reklamebyrå som kan hjelpe deg med å utvikle konseptet for den trykte annonsen.

Eksempel på beste praksis

Hiv/aids-dagen / rød sløyfe er blitt et symbol på kampen mot hiv/aids. Målet er å skape samme type tilknytning i folks tanker. De bør se på kommunikasjonsmateriellet, logoen og fargene osv. og bør umiddelbart tenke: «Ja, dette er xxx-kampanjen».