Verktøysett for kampanje

Trykt reklame for «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»-filmprisen

Organisasjon: Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)

Land: EU

Description:

Trykt reklame i regi av EU-OSHA for å markedsføre «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»-filmprisen i katalogen til filmfestivalen DOK Leipzig.

Image
Healthy Workplaces Film Award Print Advertising