Verktøysett for kampanje

Utendørs reklame

Egnet for:

Større organisasjoner med bedre økonomiske ressurser.

Hva er det?

Utendørsreklame inkluderer forskjellige typer utendørs reklameformater. Alt fra plakater og boards langs veien til lysreklame, reklamesøyler og reklamer på biler og busser, veggflater som alle tar sikte på å formidle et budskap til flest mulig mennesker.

Fordeler

 • Strategisk plassert utendørsreklame sikrer en vesentlig eksponering mot en forholdsvis liten investering. Dette gjør utendørsreklame svært kostnadseffektiv.

Begrensninger

 • Disse kampanjene er vanligvis dyre.

Planlegge reklamekampanjen

 • Når du planlegge mediene, må du ta hensyn til:
  • Er målgruppen fagfolk eller allmennheten?
  • Bruker målgruppen sannsynligvis kollektivtransport, eller kjører den sannsynlig til jobben?
 • Lag et kart over målbyen eller -byene med strategiske punkter.
 • Husk at det er bedre å ha færre plasseringer som er strategiske og svært synlige, enn et enormt antall reklametavler som er for små og dårlig plassert til å nå målgruppen effektivt.

Budskap og bilder

 • Hva de fleste vil legge merke til, er bildet og poenget. Ikke kast bort plass på masse tekst. Folk kommer ikke til å lese det.
 • Bildet du velger, må være iøynefallende nok til at folk stopper opp og legger merke til det.
 • Budskapet bør være umiddelbart klart for alle og bør synke raskt inn. Ikke bruk kompliserte metaforer.
 • Ha med en «oppfordring til handling».
 • Budskapet bør være kort og eggende.
 • Sørg for at du bruker stor nok skrifttype til at den kan leses på avstand, og mens folk er i farta.
 • Husk at mindre er bedre: ukompliserte, fokuserte annonser er mer slagkraftige.
 • Hvis temaet tillater det, kan du bruke humor i reklamene.

Inkludere kontaktopplysninger

Som med andre annonseformater må du huske å sette inn kontaktopplysninger som telefonnumre og nettsteder der man kan få mer informasjon.

Digital reklame

 • Det er også mulig å ha digital utendørsreklame. Dette har større sannsynlighet for å tiltrekke seg seerens oppmerksomhet.
 • Men husk at kostnadene er svært høye, så det er ikke sikkert det er kostnadseffektivt for en ideell kampanje.