Verktøysett for kampanje

Utendørs reklame

Benefits

 • Strategisk plassert utendørsreklame sikrer en vesentlig eksponering mot en forholdsvis liten investering. Dette gjør utendørsreklame svært kostnadseffektiv.

Begrensninger

 • Disse kampanjene er vanligvis dyre.

Planlegge reklamekampanjen

 • Når du planlegge mediene, må du ta hensyn til:
  • Er målgruppen fagfolk eller allmennheten?
  • Bruker målgruppen sannsynligvis kollektivtransport, eller kjører den sannsynlig til jobben?
 • Lag et kart over målbyen eller -byene med strategiske punkter.
 • Husk at det er bedre å ha færre plasseringer som er strategiske og svært synlige, enn et enormt antall reklametavler som er for små og dårlig plassert til å nå målgruppen effektivt.

Budskap og bilder

 • Hva de fleste vil legge merke til, er bildet og poenget. Ikke kast bort plass på masse tekst. Folk kommer ikke til å lese det.
 • Bildet du velger, må være iøynefallende nok til at folk stopper opp og legger merke til det.
 • Budskapet bør være umiddelbart klart for alle og bør synke raskt inn. Ikke bruk kompliserte metaforer.
 • Ha med en «oppfordring til handling».
 • Budskapet bør være kort og eggende.
 • Sørg for at du bruker stor nok skrifttype til at den kan leses på avstand, og mens folk er i farta.
 • Husk at mindre er bedre: ukompliserte, fokuserte annonser er mer slagkraftige.
 • Hvis temaet tillater det, kan du bruke humor i reklamene.

Inkludere kontaktopplysninger

Som med andre annonseformater må du huske å sette inn kontaktopplysninger som telefonnumre og nettsteder der man kan få mer informasjon.

Digital reklame

 • Det er også mulig å ha digital utendørsreklame. Dette har større sannsynlighet for å tiltrekke seg seerens oppmerksomhet.
 • Men husk at kostnadene er svært høye, så det er ikke sikkert det er kostnadseffektivt for en ideell kampanje.