Skup alata za kampanju

Geografsko područje

Odlučite na koje ćete se sektore ili geografska područja usmjeriti

Većina kampanja u području sigurnosti i zdravlja na radu uglavnom je usmjerena na stručnu ciljnu publiku (rukovoditelje u određenom području industrije, sindikate, stručnjake za sigurnost i zdravlje na radu itd.). Dobro razmislite o konkretnom sektoru kojem se želite obratiti i alatima s pomoću kojih ćete najlakše doprijeti do ciljne publike u tom sektoru.

Geografski doseg isto je tako važan element. Razmislite o tome gdje se vaša ciljna publika nalazi, a zatim zaključite trebate li se usmjeriti na regionalne ili nacionalne medije ili se pak možete usredotočiti na geografski ograničene alate kao što su događaji.

Geographical area