Skup alata za kampanju

Utvrđivanje očekivanih rezultata

Komunikacija je najdjelotvornija kad se odnosi na praktične i „opipljive” aspekte.

Prije nego što pokrenete kampanju razmislite o tome na koji način možete mjeriti njezinu uspješnost i u nju uključiti sustav evaluacije.

U okviru kvalitativne evaluacije mjeri se percepcija javnosti o vašoj kampanji. Njome se ne dobivaju konkretni brojčani podatci, ali vam pomaže da utvrdite učinak svoje kampanje, na primjer je li došlo do promjene stajališta među vašom ciljnom publikom.

Kvalitativna mjerenja obuhvaćaju sljedeće:

  • ankete putem e-pošte / na internetskim stranicama
  • telefonske intervjue
  • intervjue na licu mjesta.

U okviru kvantitativne evaluacije mjere se doseg i vidljivost kampanje.

Kvantitativna mjerenja mogu se jednostavnije prikazati u obliku rezultata. Kvantitativnom evaluacijom može se izmjeriti uspješnost tako da se analiziraju sljedeći čimbenici:

  • Doseg vaše kampanje: koliko je ljudi čulo vašu poruku?
  • Vidljivost vaše kampanje: koju ste razinu vidljivosti ostvarili putem medija? Koliko je članaka, izvješća itd. napisano o vašoj kampanji?
Define your expected results