Skup alata za kampanju

Utvrđivanje ciljeva

Da biste osmislili konkretnu poruku svoje kampanje i potrebne popratne argumente, na umu trebate imati jasan cilj.

Utvrđivanje jasnog cilja pomoći će vam da:

  • formulirate prikladniju poruku
  • strukturirate svoju kampanju
  • uspijete provjeriti koliko je vaš rad bio uspješan kad kampanja završi.

Neka vaš cilj bude dovoljno konkretan i realan s obzirom na resurse koji su vam na raspolaganju. Pri utvrđivanju cilja mogu vam pomoći sljedeći parametri:

  • medijska pokrivenost: „želim da se tekstovi o mojoj kampanji objave u ključnim publikacijama u području sigurnosti i zdravlja na radu u mojoj zemlji”
  • promjena ponašanja među ciljnom publikom: „želim svoje zaposlenike potaknuti na to da u svakom trenutku nose zaštitnu opremu”
  • broj osoba do kojeg želite doprijeti u okviru kampanje: „želim privući 500 obožavatelja na Facebooku”.

Nakon što odredite svoje ciljeve, možete utvrditi način na koji ćete ih najlakše ostvariti.

Deciding objectives