Skup alata za kampanju

Brendiranje kampanje

Zvučan slogan, upečatljiv logotip i prepoznatljive oznake kampanje mogu se upotrijebiti kako bi se privukla pozornost publike.

Neka poruka bude kratka, jednostavna i relevantna za vašu ciljnu publiku.

Publika mora odmah shvatiti zašto je ta poruka važna te što od nje tražite da učini i zašto.

Pri brendiranju vodite računa o poruci i tonu svoje kampanje. Na primjer:

  • Ako želite doprijeti do stručnije publike, neka vaši materijali budu stručni.
  • Ako želite doprijeti do mlađe publike, poruka može biti neformalnija.
Branding your campaign