Skup alata za kampanju

Wikipedija

Prikladno za:

sve vrste organizacija.

O čemu je riječ?

Wikipedia je besplatna višejezična internetska enciklopedija. Njezinih 17 milijuna članaka zajednički su napisali volonteri iz cijelog svijeta, a gotovo sve članke može uređivati bilo koja osoba koja ima pristup mrežnom mjestu.

Prednosti

  • Možete besplatno izraditi informativnu stranicu za svoju kampanju.
  • Stranicom na Wikipediji mogli biste povećati promet na mrežnom mjestu svoje kampanje/organizacije.

Ograničenja

  • Imajte na umu da svatko može uređivati članke na Wikipediji.
  • Cilj članka trebao bi biti informiranje, a ne prodaja, što bi moglo odvratiti čitatelje.

Kako se može upotrebljavati?

Na Wikipediju možete dodati svoju organizaciju ili pojedinosti o svojoj kampanji.

Što jedan članak treba sadržavati?

  • Navedite činjenice o kampanji, na primjer kako je i u kojem kontekstu nastala.
  • Svoj članak na Wikipediji podijelite u poglavlja (npr. ciljevi kampanje, činjenice i podatci).
  • Ako izrađujete stranicu o svojoj kampanji, neke njezine istaknute elemente možete naglasiti tako što ćete umetnuti upućivanja i poveznice na druge stranice na Wikipediji (npr. na stranice partnera kampanje).