Skup alata za kampanju

Enciklopedija o sigurnosti i zdravlju na radu

Organizacija: Verlag Dashöfer

Zemlja: Češka Republika

Opis:

Enciklopedija o sigurnosti i zdravlju na radu predstavlja alat za orijentaciju u pogledu terminologije koja se upotrebljava u području zdravlja i sigurnosti na radu te srodnim područjima u Češkoj. Alat je koristan za organizacije, stručnjake i studente koji se bave pitanjima sigurnosti i zdravlja na radu. Enciklopedija za sigurnost i zdravlje na radu nacionalna je verzija EU-OSHA-ina sustava OSHwiki.

Image