Skup alata za kampanju

Komplet za društvene mreže

Prikladno za:

sve vrste organizacija.

O aplikaciji

Praktičan alat namijenjen poticanju i podršci ciljne publike pri umnožavanju poruka kampanje tijekom aktivnosti na društvenim mrežama. Komplet je obično internetska zbirka objava spremnih za korištenje, koje se mogu preuzeti, kao i vizualnih materijala, videozapisa i drugih formata koji se mogu prilagoditi različitim oblicima društvenih mreža. Komplet bi trebalo stalno ažurirati novim stavkama, a organizacijama pruža zanimljiv i jednostavan sadržaj koji može privući širu publiku, širiti ključne poruke i povećati doseg u javnosti.

Prednosti

  • Izradom i integracijom kompleta za društvene mreže u svoje mrežno mjesto publici nudite brzo i jednostavno rješenje, širenjem vaše kampanje na njihovim društvenim mrežama.

Potreban je:

• kako biste razvili svijest u javnosti o svojoj kampanji, jer su društvene mreže među najsnažnijim komunikacijskim alatima • za vašu veću prisutnost na društvenim mrežama i jači angažman • za bolju vidljivost ključnih poruka i aktivnosti • za povezivanje objava na društvenim mrežama koje se odnose na istu kampanju.

Način korištenja:

Organizacije se mogu koristiti alatima iz kompleta za društvene mreže na dva različita načina: mogu odabrati i objaviti sadržaj putem svojih računa na društvenim mrežama ili ga upotrijebiti kao inspiraciju za izradu vlastitih jedinstvenih poruka.

Kako najbolje iskoristiti svoje društvene mreže:

• redovito objavljujte sadržaj • koristite uravnoteženu kombinaciju relevantnih, specifičnih i popularnih ljestvi • objavite (prevedite) sadržaj na svoj jezik. Više o EU-OSHA-inim društvenim mrežama