Skup alata za kampanju

EU-OSHA-in komplet za društvene mreže

Organizacija: EU-OSHA

Zemlja: EU

Opis:

EU-OSHA-in komplet za društvene mreže doprinosi širenju aktivnosti kampanje za zdrava radna mjesta putem zanimljivog, privlačnog i lako čitljivog sadržaja te privlači publiku koja treba različite informacije i ima različita očekivanja.

Image