Kampanjan työkalupakki

Määrittele odotettavissa olevat tulokset

Viestintä on tehokkainta silloin, kun se kytkeytyy johonkin käytännölliseen ja konkreettiseen.

Mieti, miten voisit mitata kampanjasi onnistuneisuutta, ja ennen kuin aloitat kampanjasi, sisällytä siihen arviointijärjestelmä.

Laadullisessa arvioinnissa määritetään, millainen on yleisön mielikuva kampanjasta. Arviointi ei tuota kovia lukuja mutta auttaa sinua hahmottamaan, millainen vaikutus kampanjalla on ollut, kuten esimerkiksi onko kohdeyleisössä tapahtunut asennemuutoksia.

Laadullisia arviointimenetelmiä ovat muun muassa seuraavat:

  • sähköpostitse tai verkossa toteutettavat kyselyt
  • puhelimitse toteutettavat haastattelut
  • paikan päällä tehtävät haastattelut

Määrällisessä arvioinnissa mitataan kampanjan vaikutusaluetta ja näkyvyyttä.

Määrällisten arviointimenetelmien tulosten esittäminen on helppoa. Määrällisessä arvioinnissa onnistuneisuutta voidaan mitata tarkastelemalla

  • kampanjan kattavuutta: kuinka moni kuuli kampanjasi sanoman?
  • kampanjan näkyvyyttä: kuinka paljon kampanjasi sai näkyvyyttä viestimissä? Kuinka monta artikkelia, raporttia jne. kampanjasi synnytti?
Define your expected results