Kampanjan työkalupakki

Hyvän käytännön palkinnot

Soveltuu:

keskisuurille ja suurille organisaatioille.

Mikä se on?

Tapahtuma, jossa yritykselle/työnantajalle annetaan tunnustusta tiettyyn asiaan, esimerkiksi työterveyteen ja työturvallisuuteen, annetusta erinomaisesta panoksesta. Tunnustusten tarkoituksena on osoittaa esimerkin voimalla, mitä hyötyä hyvien turvallisuus- ja terveyskäytäntöjen noudattamisesta on työnantajille ja työntekijöille. Hyvien käytäntöjen kilpailun avulla voidaan edistää hyviä käytäntöjä koskevia ratkaisuja työpaikalla ja jakaa tietoa hyvistä käytännöistä koko maassa tai alueella.

Hyödyt

 • Kilpailu voi olla oiva työkalu kampanjan ja sen keskeisten viestien tukena.
 • Kilpailusta voidaan saada hyviä esimerkkejä työnantajille.

Rajoitukset

 • Tällainen kilpailu edellyttää organisaatiolta sisäistä sitoutumista: esimerkiksi valintamenettelyn valmistelu vaatii työtä.
 • Kilpailuun voi myös liittyä merkittäviä kustannuksia, jos aikomuksena on antaa voitosta rahallinen palkkio.

Palkintojen suunnittelu

 • Pohdi, miten tavoitat mahdolliset osallistujat: harkitse suoramainontaa
 • Perusta kilpailulle verkkosivu
 • Päätä tarkat kriteerit, jotka osallistujien on täytettävä voittaakseen kilpailun. Voit esimerkiksi hakea kilpailulla ratkaisuja, jotka
  • liittyvät työterveyteen ja -turvallisuuteen
  • on otettu onnistuneesti käyttöön ja tuovat todellisia parannuksia
  • voivat olla siirrettävissä muille työpaikoille

Tuomaristo

 • Valitse tuomaristo, joka arvioi, täyttävätkö osallistujat asettamasi kriteerit.
 • Voit innostaa mahdollisia osallistujia mukaan kilpailuun, jos saat hankittua mukaan tuomaristoon jonkun työsuojelun alalla hyvin tunnetun henkilön. Tämä lisää myös kilpailun painoarvoa.

Palkintojenjako- ja valintamenettely

 • Pohdi palkintoja ja sitä, millaista lisäarvoa osallistujat voivat kilpailusta saada (esimerkiksi huomio viestimissä)
 • Valmistele valintamenettely: voit ylläpitää erillistä hyvän käytännön palkintoja käsittelevää alisivustoa, jolle voit sijoittaa kilpailun osallistumislomakkeen
 • Pidä huolta siitä, että säännöt ovat selkeät ja täsmälliset ja että kaikki osallistumislomakkeet ovat ymmärrettäviä
 • Jos osallistujia on odotettavissa paljon, kannattaa harkita valintamenettelyn jakamista seuraaviin kahteen vaiheeseen:
  • esivalinta
  • lopullinen valinta

Ajoitus

Järjestä kilpailu samaan aikaan kampanjan kanssa

Julkisuus

Ota viestimet mukaan: siitä on hyötyä sekä sinulle että kilpailun voittavalle yritykselle.