Kampanjan työkalupakki

Tapahtumat sidosryhmille

Soveltuu:

kaikentyyppisille organisaatioille.

Mitä ne ovat?

Tapahtumia, kuten pyöreän pöydän keskusteluja, työpajoja ja konferensseja, joiden tarkoituksena on koota asiantuntijoita ja sidosryhmiä yhteen keskustelemaan tietystä aiheesta. Esimerkiksi voimassa olevasta työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännöstä tai uhista työntekijöiden turvallisuudelle, kuten turvalliselle ylläpidolle.

Hyödyt

 • Nämä kaikki tapahtumat ovat oiva tilaisuus vahvistaa yhteistyötä kumppanien kanssa.

Miten niitä voidaan käyttää?

 • Pääasiallisena tarkoituksena on saada osallistujat muodostamaan yhteisiä näkökantoja, jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä ja luoda verkostoja.
 • Tapahtumissa voi olla myös viestimille suunnattua sisältöä, mutta se ei yleensä ole niissä keskeistä.

Rajoitukset

 • Tapahtumilla on tavallisesti vain yksi kohderyhmä, joten niiden käyttö ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista silloin, kun halutaan tavoittaa laaja yleisö.

Pyöreän pöydän kokoukset ja työpajat

 • Pienimmät tapahtumat ovat usein pyöreän pöydän kokouksia ja työpajoja. Niissä on myös eniten vuorovaikutusta. Niiden tarkoituksena on koota pieni joukko ihmisiä yhteen keskustelemaan jostakin asiasta yhteisen näkemyksen löytämiseksi.
 • Tällaiset tapahtumat ovat erityisen hyviä silloin, kun halutaan jakaa tietoa pienelle ihmisryhmälle (enintään 50 henkilöä).
 • Näitä tapahtumatyyppejä voidaan käyttää ennen kampanjan käynnistämistä muun muassa kampanjavälineiden laadintaan ja kehitykseen sekä yhteistyökumppaneiden hankintaan.

Seminaarit ja koulutustapahtumat

 • Seminaarit ja koulutustapahtumat ovat esimerkkejä hiukan suuremmista tapahtumista. Koulutusnäkökulma on niissä yleensä edellä mainittuja tapahtumia vahvemmin esillä.
 • Tapahtumissa pitäisi olla selkeä agenda tai sanoma, josta järjestäjä haluaa kertoa osallistujille. Osallistujat tietenkin reagoivat sanomaan ja tekevät huomautuksia, mutta prosessi ei ole yhtä avoin kuin työpajassa.
 • Tämä tapahtumatyyppi voi olla hyvä silloin, kun kampanjan sanomaa levittäviä henkilöitä halutaan kouluttaa kampanjan jollain tietyllä osa-alueella.

Konferenssit

 • Konferensseissa osallistujia voi olla muita tapahtumia enemmän.
 • Niissä voi olla mukana myös viestimiä.
 • Ne voivat myös olla avoimia suurelle yleisölle.