Kampaaniajuhend

Partnerid ja suhtlus võrgustikus

Inimestevahelisel suhtlusel on alati suur mõju. Seetõttu võib koostöö mainekate partnerite ja „liitlastega“ aidata teil kampaaniasõnumit laiemalt levitada.

Vaadake hoolikalt üle organisatsioonid, kes kuuluvad teie võrgustikku või kellega olete juba koostööd teinud:

  • Kas neil on kogemusi konkreetse tööohutuse ja töötervishoiu küsimuse alal, mida soovite edendada?
  • Kas nad on korraldanud varem sarnast kampaaniat?
  • Kas neil on teabevahetuskanaleid, mis aitaksid teil oma sõnumit edastada?

Lisaks teabevahetuskanalitele võivad nad jagada teile teabematerjale, mida saaksite uuesti kasutada, või kogemusi, mida nad on samateemaliste kampaaniate käigus omandanud.

Partners and networking