Kampaaniajuhend

Kampaania põhieesmärgid

Pidage silmas oma kampaania peamisi eesmärke.

  • Suurendada teadlikkust tööohutuse ja töötervishoiu probleemidest, sh nende põhjustest, juhtide, töötajate ja töötervishoiu küsimustes nõustavate inimeste, nt meditsiinitöötajate seas.
  • Pakkuda praktilisi lahendusi, tutvustades „heade tavade mudeleid“.
  • Suurendada töötajate teadmisi asjakohastest õigusaktidest ning ärgitada organisatsioone neid täitma.
  • Anda inimestele teada uutest riskidest ja nende vähendamise võimalustest.
  • Saada toetust õigusaktide või suuniste muutmiseks.
  • Esitleda oma organisatsiooni tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna autoriteedi ja väärtusliku partnerina.
Key campaign objectives