Kampaaniajuhend

Veebileht

Benefits

 • Veebileht on tänapäeval levinud ja asendamatu avalikkusega suhtlemise vahend.
 • Veebilehel on kõik kampaaniamaterjalid (pressiteated, teabelehed või videod) ühes kohas.
 • Hästi kujundatuna julgustab see kasutajaid lisateabe otsimiseks lehte uuesti külastama. Veebileht võimaldab teil kasutajatega nt kommentaaride kaudu suhelda.

Piirangud

 • Kasutajate veebilehele naasmise soodustamiseks tuleb seda regulaarselt ajakohastada.
 • NB! Internetti postitatud sisu on avalik ning on raske jälgida ja kontrollida, kuidas kasutaja teie esitatud teavet kasutab.

Kas kasutada olemasolevat veebilehte või luua uus?

 • Kui teie veebileht on huvi- ja sihtrühmadele hästi tuntud, võib olla kulutõhusam pühendada osa lehest kampaaniale.
 • Vastasel juhul kaaluge spetsiaalse kampaanialehe loomist. See pakub institutsionaalse veebilehega võrreldes rohkem vabadust erilahendusteks ja loovuseks.

Mida see võiks sisaldada?

 • Kui teie kampaanial on visuaalne identiteet, kasutage seda veebilehel.
 • Lisage kampaania logo ning organisatsiooni ja partnerite logod.
 • Tehke kõik kampaania teabematerjalid veebilehel allalaaditavana kättesaadavaks.
 • Eraldage üks jaotis meediakajastusele. Esitage kõik kampaaniaga seotud olulised statistilised andmed ja faktid koos võimalike juhtumiuuringute ja kampaaniasaadikute kontaktandmetega.
 • Avaldage eraldi jaotises allalaaditavad pildid ja videosalvestised.
 • Lisage ka uudistelehekülg, millel on näha kõik kampaania tegevused, ja ajakohastage seda oma tegevuste esitlemiseks regulaarselt.
 • Esitage veebilehel tulevaste ürituste kalender. Avaliku ürituse korral lisage registreerimise ja osalemise teave ning mitteavaliku ürituse korral märkige, kust küsida teavet.
 • Lisage kampaaniaga seotud küsimuste ja vastuste lehekülg.
 • Lisage alati sellise isiku kontaktandmed, kes saab anda külastajatele lisateavet.