Verktygslåda för kampanjer

Arbetsmiljö – radiointervju

Organisation: Interimage BULGARIA (beställd av Bulgariens nationella kontaktpunkt: arbetsmarknads- och socialministeriet)

Land: Bulgarien

Beskrivning:

Fokus: Europeiska arbetsmiljöveckan 2016, ”En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet”. Intervjun gjordes med Darina Konova – statlig expert på arbetsrätt vid arbetsmarknads- och socialministeriet i Bulgarien

Image
Safety and health at work - radio interview