Verktygslåda för kampanjer

Video om skydd mot trädamm

Organisation: INRS France

Land: Frankrike

Beskrivning:

Video om skydd mot trädamm. Syftet är att öka medvetenheten om den cancerogena risken med trädamm i snickerier.

Image
Protection against wood dust video