Verktygslåda för kampanjer

Presentation av kampanjen ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt”

Organisation: Avdelningen för arbetsinspektion, arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet

Land: Cypern

Beskrivning:

PowerPoint-presentation som har skapats av EU-Oshas nationella kontaktpunkt i Cypern med en introduktion av kampanjen ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt” och dess viktigaste milstolpar, verktyg och publikationer, inklusive priset för goda praktiska lösningar för ett hälsosamt arbetsliv.

Image
Presentation of the Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances campaign