Verktygslåda för kampanjer

Kampanjen ”No Time to Lose”

Organisation: Institution of Occupational Safety and Health (IOSH)

Land: Storbritannien

Beskrivning:

Kampanjen ”Ingen tid att förlora” (”No Time to Lose”) anordnades av Institution of Occupational Safety and Health (institutionen för arbetsmiljö) och syftar till att förklara orsakerna till arbetsrelaterad cancer och hjälpa företagen att vidta åtgärder.

Image
“No Time to Lose” campaign