Verktygslåda för kampanjer

Informations- och upplysningskampanjer

Organisation: Autoridade para as Condiçôes de Trabalho

Beskrivning:

Flera informations- och upplysningskampanjer, t.ex. om säkerhet och hälsa inom jord- och skogsbruket från 2015/2016

Image
Information and Awareness Campaigns