Verktygslåda för kampanjer

”Anställdas hälsa”, banderoll

Organisation: CIOP

Land: Polen

Beskrivning:

Öka arbetstagarnas och arbetsgivarnas medvetenhet om människors hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Image
"Health of employees" banner