Verktygslåda för kampanjer

Bra arbete, längre karriär

Organisation: Finlands teknikindustri

Beskrivning:

En Powerpointpresentation om ”bra arbete, längre karriär”. Den presenterar ett nytt teknikprojekt för teknikindustrin som ska förbättra välbefinnandet på arbetsplatsen under hela arbetscykeln och därmed befästa och förlänga yrkeslivet.

Image
Good work, longer career