Fallstudier


Arbetsmiljörisker i samband med manuellt arbete som tillhandahålls via digitala arbetsplattformar

Arbetstagare som t.ex. rörmokare och elektriker som utför manuellt arbete står inför flera arbetsmiljöutmaningar. Dessa omfattar obekväma arbetsställningar, utförande av svåra manuella uppgifter, tunga lyft, exponering för farliga ämnen, halk-, snubbel- och fallolyckor samt verbala övergrepp, mobbning och trakasserier.

I denna fallstudie undersöks manuellt arbete som tillhandahålls via digitala arbetsplattformar. Den presenterar de arbetsmiljörisker som arbetstagare som utför manuellt arbete möter när de tillhandahåller arbete via en . Den tar också upp de faktorer som påverkar eller komplicerar arbetsmiljöutmaningar och risker med manuellt arbete som tillhandahålls via digitala plattformar.

Genom att lyfta fram rutiner och åtgärder för undersöks i studien om och hur man förebygger och hanterar sådana risker.

Download pdf icon in: