Zbirka orodij za vodenje kampanje

Priznanja za dobro prakso

Primerno za:

Srednje do večje organizacije.

Kaj je to?

Dogodek, pri katerem nagradite podjetje/delodajalca za izjemen prispevek k določeni tematiki, npr. varnosti in zdravja pri delu. Nagrade so namenjene na primer dokazovanju koristi upoštevanja dobrih praks varnosti in zdravja pri delu za delodajalce in delavce. Z natečajem za priznanje za dobro prakso lahko spodbujate rešitve z dobrimi praksami pri delu in delite informacije o dobri praksi v svoji državi ali regiji.

Koristi

 • Natečaj je lahko odlično orodje, s katerim podprete svojo kampanjo in ključna sporočila.
 • Z natečajem lahko ustvarite dober zgled, po katerem se lahko zgledujejo delodajalci.

Omejitve

 • Za tovrstni natečaj je potrebna zavezanost znotraj organizacije: priprava izbirnega postopka itd.
 • Če razmišljate, da bi ponudili finančno nagrado, lahko to pomeni znatne stroške.

Načrtovanje natečaja

 • Razmislite, kako doseči potencialne udeležence: razmislite o neposredni pošti.
 • Vzpostavite spletno stran natečaja
 • Natančno določite merila, ki jih morajo udeleženci izpolnjevati, da na natečaju zmagajo. Na primer, lahko gre za iskanje rešitev, ki:
  • zadevajo varnost in zdravje pri delu,
  • demonstrirajo uspešno izvajanje in resnične izboljšave,
  • jih je mogoče prenesti na druga delovna mesta.

Žirija

 • Izberite žirijo, ki bo ocenila, ali udeleženci izpolnjujejo vaša merila.
 • Da opogumite potencialne udeležence, poskusite vključiti osebo, ki je dobro znana na področju varnosti in zdravja pri delu. Tako bo vaš natečaj užival večji ugled.

Postopek nagrajevanja in izbire

 • Razmislite o nagradi in možni dodani vrednosti za udeležence (zanimanje medijev itd.).
 • Pripravite izbirni postopek: izdelate lahko podstran, namenjeno nagradam za dobro prakso, na kateri lahko objavite prijavnico za udeležence.
 • Poskrbite, da bodo pravila jasna in natančna ter vsi obrazci za prijavo razumljivi.
 • Če pričakujete veliko število udeležencev, razmislite o razdelitvi izbirnega postopka na dve fazi:
  • predizbor,
  • končni izbor.

Časovni razpored

Natečaj naj poteka sočasno s kampanjo.

Obveščanje javnosti

Vključite medije: to bo koristno tako za vas kot za zmagovalno podjetje.