Študije primerov


Tveganja za varnost in zdravje pri delu programerjev na daljavo, ki delo opravljajo na digitalnih platformah dela

Programerji izvajajo naloge, npr. pisanje in testiranje programskih kod, ki hkrati vključujejo pisarniško delo in zahtevno uporabo računalnika. Pri opravljanju svojega dela so izpostavljeni več fizičnim in psihološkim zdravstvenim in varnostnim tveganjem. Ta tveganja se lahko pri delu na daljavo še povečajo.

V tej študiji primera so proučevali programiranje na daljavo, ki poteka prek digitalnih platform dela. Ugotavljali so, s katerimi tveganji za varnost in zdravje pri delu se srečujejo programerji, ki opravljajo tovrstno delo na digitalnih platformah dela.

V študiji je bilo proučeno tudi, ali se takšna tveganja sploh preprečujejo in obvladujejo ter kako, predstavljene pa so bile tudi prakse in ukrepi, ki so jih uvedli na platformah. V okviru študije so bili izvedeni tudi razgovori z delavci in predstavniki platform.

Download pdf icon in: