Študije primerov


Tveganja za varnost in zdravje pri delu pregledovalcev spletnih vsebin, ki delo opravljajo na digitalnih platformah dela

Pregledovanje spletnih vsebin, ki se izvaja na digitalnih platformah dela, je stresno, čustveno in fizično zahtevno delo ter lahko privede do nastanka kostno-mišičnih obolenj. Digitalne platforme dela se ne ukvarjajo s tovrstnimi resnimi tveganji za varnost in zdravje ali pa le v omejenem obsegu.

Ta študija primera preučuje tveganja za varnost in zdravje pri delu, ki jih razmeroma nova vrsta dela prinaša platformnim delavcem. V njej je bilo proučeno tudi, ali se takšna tveganja sploh preprečujejo in obvladujejo ter kako, predstavljene pa so bile tudi prakse in ukrepi, ki so jih uvedli na platformah.

Download pdf icon in: