Študije primerov


Tveganja za varnost in zdravje pri delu dostavljavcev paketov, ki delo opravljajo na digitalnih platformah dela

Delo na področju dostave paketov ali kurirske storitve so vse bolj organizirane prek digitalnih platform dela. To prinaša nove izzive za varnost in zdravje dostavljavcev. Platformni dostavljavci običajno ne vedo, kakšne naloge bodo opravljali, kako dolgo in kje. Hkrati se je povečalo število podizvajalcev in nestandardnih ureditev dela. 

V tej študiji primera so proučevali dostavo paketov, ki poteka v okviru platformnega gospodarstva. Spremljali so tveganja za varnost in zdravje pri delu, povezana z dostavo paketov, ki poteka prek digitalnih platform dela.

V študiji so analizirali tudi preprečevanje in obvladovanje tovrstnih tveganj. Na koncu je bilo ugotovljeno, da ima dejavnost dostave paketov vse večji pomen, a je deležna veliko manj pozornosti kot dostava hrane in prevoz potnikov.

Download pdf icon in: