Študije primerov


Tveganja za varnost in zdravje pri obrtniških delih, ki se opravijo prek digitalnih platform dela

Delavci, kot so vodovodarji in električarji, ki opravljajo manjša obrtniška dela, se soočajo s številnimi izzivi z vidika varnosti in zdravja pri delu. To vključuje denimo delo v neudobnih položajih, ročna opravila v prisilni drži, dvigovanje težkih predmetov, izpostavljenost nevarnim snovem, zdrse, spotike in padce, pa tudi verbalno zlorabo, ustrahovanje in nadlegovanje.

V tej študiji primera so proučevali obrtniška dela, ki se opravljajo na digitalnih platformah dela. V njej so predstavljena tveganja za varnost in zdravje pri delu, s katerimi se obrtniki srečujejo pri opravljanju dela na tovrstnih platformah. Opisani so tudi dejavniki, ki otežujejo obvladovanje izzivov in tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu na digitalnih platformah.

Študija s proučevanjem praks in ukrepov, ki so jih uvedle digitalne platforme dela, ugotavlja, ali je mogoče tovrstna tveganja preprečiti in jih obvladovati ter kako.

Download pdf icon in: