Študije primerov


Nacionalni in lokalni odgovor na izzive platformnega gospodarstva v Italiji

Pravice platformnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu, delovnega časa in plačil v večini držav Evropske unije niso jasno določene z veljavno delovno zakonodajo.  

V tej študiji primera so poudarjene glavne značilnosti italijanske zakonodaje, ki se uporablja za , in pobuda severnoitalijanske občine Bologna za zaščito platformnih delavcev (predvsem dostavljavcev hrane) z uvedbo Listine o temeljnih pravicah digitalnega dela v urbanem okolju. Listina, ki je bila prostovoljno sprejeta na deželni ravni, je vplivala tudi na zakonodajo na državni ravni, da bi se priznale pravice samozaposlenih dostavljavcev. Postala je zgled, ki mu sledijo druge italijanske dežele, ravno tako pa bi se nanjo lahko oprli oblikovalci politik po vsej Evropi.

Po navedbah deležnikov je več platform uvedlo ukrepe iz listine, zaradi česar so se izboljšali delovni pogoji za dostavljavce. Deležniki priporočajo ukrepe, ki bi jih bilo treba razširiti, da bi se z njimi zajeli tudi drugi platformni delavci.   

Download pdf icon in: