Študije primerov


Ukrepi inšpektoratov za delo in socialno varnost, usmerjeni v izboljšanje varnosti in zdravja na delovnem mestu pri platformnem delu

prinaša izzive, povezane s predpisi na področju dela ter varnosti in zdravja na delovnem mestu, pa tudi z njihovim spremljanjem in izvrševanjem. To vpliva na delo inšpektoratov za delo in socialno varnost ter na status in delovne pogoje platformnih delavcev.

Ta študija primera ponuja vpogled v vlogo in ukrepe inšpektoratov za delo in socialno varnost na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu v povezavi s platformnim delom. Na podlagi natančnejšega pregleda pobud, ki so jih podale inšpekcijske službe v Belgiji, Španiji in na Poljskem, so v poročilu opisana spoznanja, ki izhajajo iz težav, s katerimi so se te službe soočale, in strategije, ki so bile oblikovane za njihovo reševanje.

Obravnavane so posledice za politiko, pri čemer so izpostavljene ključne točke, povezane s temeljnimi vprašanji, ki ostajajo nerešena, kot je dvoumen zaposlitveni status platformnih delavcev. Pomen usklajenih ukrepov, ozaveščanja, razvoja zmogljivosti in usposabljanja inšpektorjev so primeri dobrih praks, po katerih se države članice lahko zgledujejo.

Download pdf icon in: