Študije primerov


Izkušnje, pridobljene pri pripravi francoskega zakonodajnega okvira o platformnem delu

je v zadnjih letih postalo vprašanje, ki vzbuja zaskrbljenost, saj pravice delavcev glede delovnih pogojev ter varnosti in zdravja na delovnem mestu niso jasno določene v obstoječi zakonodaji.

V tej študiji primera je obravnavanih več zakonodajnih pobud, ki so bile podane v Franciji za ureditev pravic platformnih delavcev in izboljšanje njihovih delovnih pogojev. Te pobude so namenjene zlasti zagotavljanju individualnih in kolektivnih pravic samozaposlenim platformnim delavcem, povečanju preglednosti platformnega dela in boju proti goljufijam na področju socialne varnosti ter priznavanju pravice platformnim delavcem v prometnem sektorju, da zavrnejo dodeljena opravila in se odklopijo, ne da bi bili za to kaznovani.

Te pobude so pomemben korak k izboljšanju delovnih pogojev v platformnem gospodarstvu, vendar pa se številni deležniki strinjajo, da njihovo področje uporabe ne omogoča, da bi se izvrševanje predpisov o varnosti in zdravju na delovnem mestu obravnavalo v zadostni meri.

Download pdf icon in: