Verktøysett for kampanje

Sette sammen en plan

En plan for gjennomføring av kampanjen gjør at du kan fokusere på alle de nødvendige trinnene.

  • Sett et målbart mål.

- Eksempel: «Reduser stressrelatert sykdom på telefonvaktsentraler med 10 % de tre neste årene

  • Fokuser på spesifikke målgrupper.

- Eksempel: personalsjefer i større selskaper eller eiere av små eller mellomstore bedrifter.

  • Lag et tydelig budskap.

- Dette bør være skreddersydd for målgruppen og helst inkludere anbefalinger som de kan handle etter.

Eksempel: «Forskning har vist at telefonvaktsentraler kan redusere stressrelaterte sykdommer ved å følge tre grunnleggende trinn

  • Identifiser det mest egnede mediet for å nå målgruppen.

Vurder om du for eksempel skal bruke annonser, direkteutsendelser, plakater, seminarer eller besøk.

  • Avtal et budsjett.

- Sett av et ekstra beløp, f.eks. 10 %, til uventede tilleggskostnader.

  • Finn en god lanseringsdato.

- Unngå større høytider, f.eks. førjulstiden, og prøv å knytte kampanjen til en lokal begivenhet eller årstid for å gi den større resonans.

  • Evaluer kampanjen.

- Lær av erfaring, slik at den neste kampanjen får større effekt.

    Putting a plan togeth