Verktøysett for kampanje

Kampanjens hovedmål

Husk på hovedmålene for kampanjen.

  • Skap bevissthet rundt HMS-problemer, deriblant årsaker til disse, blant ledere, ansatte og rådgivere, for eksempel helsepersonell.
  • Tilby praktiske løsninger gjennom «modeller for god praksis».
  • Øk kunnskapen blant personalet om relevant lovgivning, og oppfordre organisasjonene til å overholde denne.
  • Varsle om nye risikoer og mulige løsninger.
  • Skaff støtte til endringer i lovgivning eller retningslinjer.
  • Posisjoner organisasjonen som en HMS-autoritet og en verdifull partner.
Key campaign objectives