Verktøysett for kampanje

Arkivbilder

Egnet for:

Større organisasjoner med bedre økonomiske ressurser.

Hva er det?

Arkivfilm er supplerende opptak som inneholder arkiverte opptak eller nytt materiale som kan brukes til å illustrere et emne. Det er delvis redigert og av kringkastingskvalitet uten kommentatorstemme. Arkivfilm brukes til å forklare organisasjonens hovedprioriteter og aktiviteter.

Fordeler

  • Det er billigere å produsere enn for eksempel en videonyhetsmelding.
  • Du kan lage det ved hjelp av interne ressurser.

Begrensninger

  • Hvis du ikke har en kameramann eller utstyr i selskapet, må du engasjere eksterne ressurser, noe som kan være kostbart.

Sette sammen arkivbilder

  • Arkivbilder kan være mellom 15 og 60 minutter lange. De er primært rettet mot AV-mediefagfolk som kan bruke bildene til å redigere nyhetreportasjer, for eksempel.
  • Materialet bør oppfordre TV-kringkastere til gjenbruk, men i likhet med A- og B-kopier, trengs det en «nyhetsvinkling».
  • Bildene bør være av høy kvalitet og oppløsning for å passe sømløst inn med annet materiale.