Leidiniai


Darbas skaitmeninėse platformose. Poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai

Peržiūrėkite šias skaidres, kad suprastumėte, ką reiškia .

Susipažinkite su faktais ir skaičiais, apimančiais demografinius duomenis, darbuotojų įvairovę, vyraujančius sektorius ir darbo skaitmeninėse platformose rūšis. Sužinokite daugiau apie šios formos skaitmeninio darbo teikiamas galimybes, taip pat apie iššūkius ir riziką, kylančią darbuotojų saugai ir sveikatai. 

Šiose skaidrėse taip pat apžvelgiamos politikos priemonės ir iniciatyvos, kuriomis siekiama užtikrinti saugų ir sveiką darbą skaitmeninėse platformose, ir pateikiamos pagrindinės išvados, kuriose apibendrinamas tokio darbo poveikis darbo ateičiai.

Download PDF file in: