Leidiniai


Darbas skaitmeninėse platformose ir darbuotojų sauga ir sveikata. Apžvalga

Per skaitmenines darbo platformas įdarbinama vis daugiau darbuotojų. Šioje apžvalgoje apibrėžiamas ir apibūdinamas ir jų darbuotojai, taip pat apžvelgiama su darbuotojų sauga ir sveikata susijusi rizika, kylanti, pavyzdžiui, dėl skaitmeninės priežiūros, spaudimo siekti rezultatų ir darbo nesaugumo.

Ataskaitoje pabrėžiama, kad daugumos platformų darbuotojų savarankiškai dirbančio asmens statusas reiškia, kad dažnai jie nėra apsaugoti ES arba valstybių narių DSS teisės aktų, o tai turi įtakos DSS rizikos prevencijai ir valdymui. Aptariamos naujos iniciatyvos ir teisės aktai, kuriais siekiama gerinti darbo sąlygas ir apsaugoti skaitmeninių platformų darbuotojus.

Download PDF file in: