Prioritetinės sritys


DI grindžiamas darbuotojų valdymas

Sėkmingi vadovai siekia užtikrinti našumą, motyvuoti darbuotojus ir sukurti teigiamą atmosferą. Dirbtinis intelektas (DI) ir algoritmais grindžiamos sistemos gali padėti valdytojams automatizuojant valdymo užduotis darbo vietoje. Tai gali padėti optimizuoti darbo organizavimą tiek darbdaviams, tiek darbuotojams. Pavyzdžiui, naudojant algoritmus galima prognozuoti būsimą klientų paklausą, kad būtų galima planuoti pamainas ir taip patenkinti darbuotojų poreikius bei išvengti neigiamų pasekmių, susijusių su darbuotojų trūkumu. taip pat gali būti naudojamas priskiriant užduotis darbuotojams, atsižvelgiant į jų gebėjimus ir įgūdžius.

Vis dėlto esama nemažai psichosocialinių rizikos veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti. Dažniausiai skundžiamasi dėl to, kad darbuotojai jaučia sumažėjusį savarankiškumą, nes jų sprendimų priėmimo pajėgumas yra ribotas. Jie mano, kad nebekontroliuoja savo darbo. Be to, jie jaučia spaudimą dirbti greičiau, o tai sukelia stresą darbe, sveikatos problemas ir nelaimingus atsitikimus.

Siekiant užtikrinti, kad DI grindžiamos darbuotojų valdymo sistemos turėtų teigiamą poveikį, svarbu bendradarbiauti su darbuotojais siekiant stiprinti pasitikėjimą. Pirmiausia pasikonsultuokite su darbuotojais ir leiskite jiems dalyvauti projektuojant ir įgyvendinant algoritminio valdymo sistemas. Skaidrumas labai svarbus.

Susipažinkite su mūsų kampanijos ištekliais ir sužinokite, kaip kuo geriau pasinaudoti DI grindžiamomis darbuotojų valdymo sistemomis.