Prioritetinės sritys


Išmaniosios skaitmeninės sistemos

Jutiklių naudojimas lemia didelius pokyčius darbo saugos srityje. padeda apsaugoti darbuotojus išlaikant ir didinant darbo saugą potencialiai pavojingose pramonės šakose. Tai, pvz., išmaniosios asmeninės apsaugos priemonės, , kurie gali aptikti ankstyvus fizinio, raumenų ir psichinio nuovargio požymius, taip pat mobilios arba stacionarios sistemos, kuriose naudojami jutikliai arba kameros pavojams nustatyti.

Nors šios technologijos sukurtos taip, kad padėtų gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą, jos taip pat kelia uždavinių ir riziką. Pavyzdžiui, darbuotojai gali jaustis nebegalintys kontroliuoti savo atliekamų užduočių ir tapti pernelyg priklausomi nuo technologijų. Toks pernelyg didelis kliovimasis technologijomis gali prisidėti prie klaidų ir padidinti nelaimingų atsitikimų riziką. Taip pat gali būti, kad skaitmeninėse sistemose renkami duomenys yra netikslūs, riboti ar netgi šališki. Be to, šiose sistemose renkami itin neskelbtini asmens duomenys, kurie gali būti netinkamai naudojami darbuotojų stebėsenos ir priežiūros tikslais.

Siekiant spręsti visus šiuos klausimus, būtina konsultuotis su darbuotojais ir jų atstovais kiekviename etape – nuo projektavimo etapo iki įgyvendinimo.

Daugiau informacijos rasite mūsų kampanijos ištekliuose.